Politika týkajúca sa Cookies internetového obchodu sk.carmager.com

Všeobecne ustanovenia
1.
Táto Politika týkajúca sa Cookies stanovuje pravidlá uchovávania a prístupu k informáciám na zariadení Užívateľa prostredníctvom súborov Cookies za účelom poskytovania služieb elektronickou cestou.
2.
Správcom osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom Internetového obchodu je Marcin Błahyj, ktorý vedie ekonomickú činnosť pod názvom Błahyj Marcin MOSSA so sídlom v Toruni, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Poľsko, číslo DIČ: 8792402272, IČ: 340352543 a Piotr Błahyj, ktorý vedie ekonomickú činnosť pod firmou MOSSA Piotr Błahyj so sídlom v Toruni, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Poľsko, číslo DIČ: 8792429319, IČ: 341215630, ktorí vedú spoločne združenie podnikateľov pod názvom MOSSA PIOTR BŁAHYJ, MARCIN BŁAHYJ SPOŁKA CYWILNA so sídlom v Toruni, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Poľsko, DIČ: 8792554728, IČ: 340440230, adresa elektronickej pošty: kontakt.sk@carmager.com - ďalej len „Správca“ a ktoré je zároveň Poskytovateľom Internetového obchodu a Predajcom.
3.
Správca venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov osôb, ktorých sa údaje týkajú, a najmä zaisťuje, že nim zbierané údaje sú spracovávané v súlade so zákonom a zhromažďované na špecifikované zákonné účely a nie sú ďalej spracovávané v nesúlade s týmito účelmi.
4.
Použité v Politike Cookies pojmy znamenajú:
 1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné ustanovenia udeľujú právnu spôsobilosť, ktorá zadáva Objednávku v rámci Obchodu;
 2. Užívateľ – každá osoba, ktorá používa stránky Internetového obchodu, v prospech ktorej sa môžu poskytovať služby elektronickou cestou, alebo s ktorou môže byť uzatvorená Kúpna zmluva;
 3. Internetový obchod (Obchod) – internetový servis dostupný na sk.carmager.com, prostredníctvom ktorého môže Zákazník zadávať Objednávky;
 4. Kúpna zmluva – kúpna zmluva na tovar v zmysle Občianskeho zákonníka, uzavretá medzi Mossa Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. a Zákazníkom, uzatváraná s využitím internetového servisu Obchodu;
 5. Objednávka – vyhlásenie vôle Zákazníka, smerujúce priamo k uzavretiu kúpnej zmluvy, upravujúce najmä druh a počet tovaru;
 6. Súbory Cookies (koláče) – textové súbory zasielané serverom a ukladané na strane návštevníka Internetového obchodu.
Cookies a prevádzkové údaje
5.
Internetový obchod sk.carmager.com nezhromažďuje automatickým spôsobom žiadne údaje, okrem údajov obsiahnutých v súboroch Cookies počas samotného používania webových stránok obchodu.
6.
Súbory Cookies (koláče) sú malé textové informácie vo forme textových súborov zasielané serverom internetového obchodu a uchovávané a ukladané na strane osoby, ktorá navštívi stránky Internetového obchodu (napr. na pevnom disku počítača, notebooku alebo na pamäťovej karte smartfóna – v závislosti aké zariadenie používa návštevník nášho Internetového obchodu. Tieto obsahujú isté informácie spojené s používaním Zákazníkmi Internetového obchodu sk.carmager.com. Dočasné súbory Cookies sa odstraňujú v okamihu zatvorenia prehliadača, zatiaľ čo trvalé súbory Cookies sa uchovávajú tiež po dokončení vášho používania webových stránok. Súbory Cookies zrýchľujú a uľahčujú používanie Internetového obchodu. Podrobné informácie týkajúce sa súborov Cookies, a tiež históriu ich vzniku možno okrem iného nájsť tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Správca využíva súbory Cookie najmä s cieľom dodania Užívateľovi služieb poskytovaných elektronickou cestou a zlepšenia kvality týchto služieb. V tejto súvislosti Správca a iné subjekty poskytujúce v jeho prospech analytické a štatistické služby využívajú Cookie súbory, uchovávajú informácie alebo získavajú prístup k informáciám, ktoré už boli uchované v telekomunikačnom koncovom zariadení Užívateľa (počítač, telefón, tablet a pod.). Typy súborov Cookies využívané sk.carmager.com sú:
 1. Cookies relácie - fungujú iba počas prezerania zákazníkom webových stránok obchodu sk.carmager.com, zaisťujú správnosť ich fungovania a sú využívané serverom obchodu na uchovávanie informácií o aktivitách osoby, ktorá si je prezerá, čo znamená, že v prípade prerušenia spojenia so serverom sa môže zákazník vrátiť na rovnaké miesto na stránkach.
 2. Trvalé cookies – zostávajú v zariadení zákazníka po návšteve webových stránok obchodu sk.carmager.com, čo znamená, že webové stránky si môžu zapamätať nastavenie zákazníka počas ďalších návštev stránok, čo uľahčuje navigáciu a zapamätáva si preferencie Zákazníka (napr. zapamätanie si výrobkov umiestnených do košíka, obľúbených položiek zo sortimentu, jazykovej verzie, výrobkov, ktoré zaujímajú zákazníka a pod.).
 3. Cookies externých subjektov – (ang. Third parties cookies) – sú súbory, ktoré pochádzajú napr. z reklamných serverov, serverov firiem a dodávateľov služieb (napr. vyhľadávača alebo máp umiestnených na stránkach), ktoré umožňujú prispôsobenie zobrazovaných stránok preferenciám a zvykom zákazníka.
7.
Správca môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch Cookies počas používania návštevníkmi stránok Internetového obchodu za nasledujúcimi účelmi:
 1. identifikácia Príjemcov ako prihlásených v Internetovom obchode a zobrazovanie, že sú prihlásení;
 2. zapamätanie lokalizácie Užívateľa za účelom prispôsobenia dodávaných informácií Užívateľovi so zohľadnením jeho lokalizácie;
 3. analýza sledovanosti na základe anonymných štatistík s cieľom pochopiť, akým spôsobom Užívatelia používajú Internetový obchod na zlepšenie štruktúry a funkčnosti Internetového obchodu;
 4. pomôcť prispôsobiť ponúkané Správcom výrobky individuálnym preferenciám a skutočným potrebám užívateľov, vrátane zrýchleného vyhľadávania výrobkov v Obchode, ako aj personalizácie komunikácie a zobrazovania obsahu;
 5. zdokonaľovania Obchodu prevedením odhadov týkajúcich sa štatistík využitia Obchodu;
 6. zapamätania si Výrobkov pridaných do košíka za účelom vykonania Objednávky a udržanie relácie Užívateľa v rámci Obchodu;
 7. zapamätanie si údajov z vyplňovaných objednávkových formulárov, dotazníkov alebo prihlasovacích údajov k Internetovému obchodu;
 8. prispôsobenie obsahu stránok Internetového obchodu individuálnym preferenciám Príjemcu (napr. týkajúcich sa farieb, veľkosti písma, usporiadania stránok) a optimalizácia používania stránok Internetového obchodu;
 9. vedenie anonymných štatistík prezentujúcich spôsob používania stránok Internetového obchodu;
 10. ak Správca získa predchádzajúci informovaný súhlas užívateľa, môže Správca používať súbory cookies, tagy alebo iné podobné funkcie na získanie informácií, ktoré umožňujú zobrazovanie reklám ako z Obchodu, tak aj z webových stránok tretích strán alebo iným spôsobom, na základe analýzy návykov užívateľa pri prehľadávaní.
Správca služby používa súbory Cookies k uvedeným cieľom okrem iného v spolupráci s:
 1. prezentovanie multimediálnych obsahov na webových stránkach Servisu, ktoré sa sťahujú z externého internetového servisu:
  • www.youtube.com (správca Cookies - Google Inc so sídlom v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
 2. zhromažďovanie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov:
  • Google Analytics (správca Cookies - Google Inc so sídlom v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
  • IAI-Shop.com (správca cookies - IAI S.A. so sídlom v Poľsku: Aleja Piastów 30 PL-71-064 Štetín);
 3. prezentovanie reklám prispôsobených preferenciám Užívateľa pomocou nástroja internetovej reklamy:
  • Google AdSense (správca Cookies - Google Inc so sídlom v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
  • Facebook.com (správca cookies - Facebook Inc so sídlom v USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525);
 4. prihlásenie sa k servisu pomocou účtu v inom servise:
  • Facebook Connect (správca Cookies - Facebook Inc so sídlom v USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525);
  • Google (správca Cookies - Google Inc so sídlom v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
 5. používanie interaktívnych funkcií za účelom propagácie servisu pomocou sociálnych servisov:
  • twitter.com (správca Cookies - Twitter Inc. so sídlom v USA: 1355 Market St # 900, San Francisco, CA 94103) plus.google.com (správca cookies - Google Inc so sídlom v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
  • Facebook.com (správca Cookies - Facebook Inc so sídlom v USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525);
  • Pinterest (správca Cookies - Pinterest, Inc. so sídlom v USA: 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103);
 6. prezentovanie hodnotenia na webových stránkach Servisu, ktoré sú sťahované z externého internetového servisu, ako aj za účelmi zverejňovania hodnotenia zakúpeného výrobku a/alebo Internetového obchodu a jeho zdieľanie na stránkach nižšie menovaných subjektov, s predchádzajúcim získaním súhlasu Zákazníka (príslušné zaškrtávacie políčko v procese objednávky):
  • Google (správca Cookies - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)
  pričom tento súhlas môže byť kedykoľvek zrušený Zákazníkom zaslaním správy na e-mailovú adresu: dane.osobowe@carmager.com.
8.
Štandardne väčšina prehliadačov na internete, ktoré sú k dispozícii na trhu, implicitne akceptuje ukladanie súborov Cookies. Každý má možnosť stanovenia podmienok používania súborov Cookies pomocou nastavenia vlastného internetového prehliadača. To znamená, že je možné napr. čiastočne (napr. časovo) obmedziť alebo úplne vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies – avšak v tom poslednom prípade to môže mať vplyv na niektoré funkčnosti Internetového obchodu (napríklad nebude možné prejsť procesom Objednávky cez Objednávkový formulár s ohľadom na to, že sa nezapamätajú Výrobky v košíku počas ďalších krokov zadávania Objednávky).
9.
Nastavenia internetového prehliadača v oblasti súborov Cookies sú podstatné z hľadiska súhlasu s používaním súborov Cookies naším Internetovým obchodom – v súlade so zákonom môže byť taký súhlas vyjadrený taktiež prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača. Ak takýto súhlas nie je, mali by sa zodpovedajúcim spôsobom zmeniť nastavenia internetového prehliadača pre Cookies.
10.
V každom prípade môžete zablokovať inštaláciu súborov Cookies alebo odstrániť trvalé súbory Cookies, použitím príslušných možností vášho internetového prehliadača. V prípade problémov odporúčame použiť súbor pomoc prehliadača alebo kontaktovať výrobcu prehliadača, ktorý používate.
11.
Podrobné informácie na tému zmeny nastavení týkajúcich sa súborov Cookies a ich samostatného odstraňovania v najobľúbenejších internetových prehliadačoch sú dostupné v oddelení pomoc internetového prehliadača a na nižšie uvedených stránkach (stačí kliknúť na uvedený odkaz):
12.
Správca tiež spracováva anonymné prevádzkové údaje spojené s používaním Internetového obchodu (IP adresa, doména) pre generovanie štatistík nápomocných spravovaniu Internetového obchodu. Tieto údaje sú všeobecné a anonymizované, to znamená, že neobsahujú identifikačné znaky osoby, ktorá navštevuje stránky Internetového obchodu. Tieto údaje sa nezverejňujú tretím stranám.
Záverečné ustanovenia
13.
Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Naša politika týkajúca sa Cookies sa týka len Internetového obchodu sk.carmager.com
14.
Plná informácia týkajúca sa ochrany osobných údajov sa nachádza v našej Politike ochrany osobných údajov.
15.
Otázky ohľadom politiky týkajúcej sa Cookies smerujte na e-mailovú adresu: dane.osobowe@carmager.com.
16.
Internetový obchod si vyhradzuje právo na prevedenie zmien a aktualizácie tejto politiky kedykoľvek s cieľom zabezpečiť, že táto spĺňa po celú dobu aktuálne zákonné požiadavky a zodpovedá aktuálnej ponuke výrobkov a služieb. Akékoľvek zmeny budú zverejnené vo forme jednotného textu obsahujúceho zmeny Politiky Cookies na webových stránkach obchodu sk.carmager.com.
Stránky používajú súbory Cookie za účelom poskytovania služieb v súlade s Politikou Cookies. Môžete určiť podmienky ukladania alebo prístupu ku Cookies vo vašom prehliadači.
Zavrieť
pixel